Chế độ kế toán Việt Nam

Ban hành “Chế độ Kế toán doanh nghiệp” áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước.

 1. TT200 - Chế độ kế toán DN

  Thảo luận, trao đổi về chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200.
  Đề tài thảo luận:
  1,030
  Bài viết:
  5,930
  Moderators:
  phongthanhtp, proboy1011
  Mới nhất: If total protein test is performed along TumMili, 28 Tháng tư 2017 lúc 18:18
  RSS
 2. TT 133 - Chế độ kế toán DN nhỏ và vừa

  Đề tài thảo luận:
  93
  Bài viết:
  399
  RSS
 3. Các chế độ kế toán khác

  Trao đổi chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các chế độ kế toán khác.
  Đề tài thảo luận:
  223
  Bài viết:
  851
  Mới nhất: Nhật ký chứng từ Nhinhi122, 26 Tháng tư 2017 lúc 10:56
  RSS
 4. QĐ 15 - Chế độ kế toán DN

  Đề tài thảo luận:
  35,596
  Bài viết:
  223,765
  Mới nhất: Hạch toán hàng gia công! hoaphangdo, 5 Tháng một 2017
  RSS
 5. TT202 - Báo cáo tài chính hợp nhất

  Báo cáo tài chính hợp nhất ban hành theo Thông tư 202/2014/TT-BTC
  Đề tài thảo luận:
  72
  Bài viết:
  336
  Mới nhất: Mong các bậc tiền bối chỉ bảo Cacao sữa, 27 Tháng tư 2017 lúc 11:28
  RSS
 6. Chế độ kế toán dự án

  Trao đổi chia sẻ kinh nghiệm công tác kế toán ở các dự án.
  Đề tài thảo luận:
  243
  Bài viết:
  1,173
  Moderators:
  duyvinh
  Mới nhất: Kế toán dự án cho các công trình anhnguyen.2611, 27 Tháng tư 2017 lúc 15:57
  RSS
 7. CĐKT hành chính sự nghiệp

  Trao đổi chia sẻ kinh nghiệm công tác kế toán trong các cơ quan hành chính sự nghiệp.
  Đề tài thảo luận:
  2,684
  Bài viết:
  17,203
  Mới nhất: Hạch toán như thế nào để hết số dư bên có? Hien, 27 Tháng tư 2017 lúc 09:23
  RSS
 8. CĐKT các tổ chức tín dụng

  Trao đổi chia sẻ kinh nghiệm công tác kế toán trong các tổ chức tín dụng
  Đề tài thảo luận:
  815
  Bài viết:
  17,410
  Mới nhất: Nghề giao dịch viên nhim_xu, 25 Tháng ba 2017
  RSS