Chế độ kế toán Việt Nam

Ban hành “Chế độ Kế toán doanh nghiệp” áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước.

 1. TT200 - Chế độ kế toán DN

  Thảo luận, trao đổi về chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200.
  Đề tài thảo luận:
  935
  Bài viết:
  5,523
  Moderators:
  phongthanhtp, proboy1011
  Mới nhất: Hạch toán công trình xây dựng bàn giao Phương Hạ 111, 19 Tháng một 2017 lúc 15:26
  RSS
 2. TT 133 - Chế độ kế toán DN nhỏ và vừa

  Đề tài thảo luận:
  29
  Bài viết:
  111
  Mới nhất: hạch toán cho chi phí ban đầu mới thành lập công ty d05403054, 19 Tháng một 2017 lúc 15:56
  RSS
 3. Các chế độ kế toán khác

  Trao đổi chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các chế độ kế toán khác.
  Đề tài thảo luận:
  207
  Bài viết:
  811
  Mới nhất: Xin mẫu làm công tác phí quý vy, 12 Tháng một 2017
  RSS
 4. QĐ 15 - Chế độ kế toán DN

  Đề tài thảo luận:
  35,596
  Bài viết:
  223,767
  Mới nhất: Hạch toán hàng gia công! hoaphangdo, 5 Tháng một 2017
  RSS
 5. TT202 - Báo cáo tài chính hợp nhất

  Báo cáo tài chính hợp nhất ban hành theo Thông tư 202/2014/TT-BTC
  Đề tài thảo luận:
  62
  Bài viết:
  313
  Mới nhất: Mọi người ơi? Giải đáp hộ mình với. tranxuan_lx, 17 Tháng mười hai 2016
  RSS
 6. Chế độ kế toán dự án

  Trao đổi chia sẻ kinh nghiệm công tác kế toán ở các dự án.
  Đề tài thảo luận:
  234
  Bài viết:
  1,145
  Moderators:
  duyvinh
  Mới nhất: Kế toán trong công ty xây dựng daneblack, 9 Tháng một 2017
  RSS
 7. CĐKT hành chính sự nghiệp

  Trao đổi chia sẻ kinh nghiệm công tác kế toán trong các cơ quan hành chính sự nghiệp.
  Đề tài thảo luận:
  2,646
  Bài viết:
  17,072
  RSS
 8. CĐKT các tổ chức tín dụng

  Trao đổi chia sẻ kinh nghiệm công tác kế toán trong các tổ chức tín dụng
  Đề tài thảo luận:
  808
  Bài viết:
  17,396
  RSS