ACC4RUM's Recent Activity

 1. ACC4RUM đã trả lời vào chủ đề Quyết toán thuế TNCN theo thông tư 92/2015.

  Tiền lương Biểu thuế tòàn phần áp dụng đối với tiền lương, tiền công chỉ có cá nhân không cư trú và cá nhân cư trú thuộc diện khấu trừ...

  28 Tháng ba 2017 lúc 16:25
 2. ACC4RUM đã trả lời vào chủ đề thuế thu nhập cá nhân.

  Vậy thì bạn LUCY2993 ở trên có trừ khoản chi phụ cấp điện thoại ra thì có được không nhỉ??? Không lẽ chi ít thì hợp lý còn chi nhiều thì...

  28 Tháng ba 2017 lúc 16:22
 3. ACC4RUM đã trả lời vào chủ đề Quyết toán cho DN thành lập quý 4/2016.

  Theo chế độ kế toán và luật thuế thì có thể gộp chung vào quyết toán năm kế tiếp miễn là không quá 15 tháng

  28 Tháng ba 2017 lúc 15:32
 4. ACC4RUM đã trả lời vào chủ đề Thuế TNCN.

  Sợ ai đó sử dụng mã số thuế của mình rồi nộp thuế nhiều quá sẽ "liên lụy" tới mình sao??? Hehe... Ngoài việc để nộp thuế TNCN thì MST...

  28 Tháng ba 2017 lúc 15:29
 5. ACC4RUM đã trả lời vào chủ đề Thay đổi thời gian khấu hao theo thông tư 147.

  Mình nghĩ là được vì TT 147 có ghi là áp dụng từ năm tài chính 2016, nhưng phải đăng ký, thông báo lại cho cơ quan thuế để thay đổi thời...

  28 Tháng ba 2017 lúc 15:26
 6. ACC4RUM đã trả lời vào chủ đề Thuế TNCN.

  Nếu mã số thuế đó khớp đúng với thông tin của bạn (họ tên, số CMND, địa chỉ...) thì bạn cứ sử dụng vì "chính chủ" mà, có gì mà lo. Nếu...

  28 Tháng ba 2017 lúc 15:19
 7. ACC4RUM đã trả lời vào chủ đề Thủ tục DN vừa và nhỏ mới thành lập muốn áp dụng TT200.

  DN nhỏ và vừa từ 01/01/2017 đã có Thông tư 133/2016/TT-BTC để áp dụng; DN nhỏ và vừa nếu muốn áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC thì -hải...

  28 Tháng ba 2017 lúc 15:14
 8. ACC4RUM đã trả lời vào chủ đề thuế thu nhập cá nhân.

  Cái khoản phụ cấp điện thoại có được trừ ra khi tính thuế TNCN cho người lao động không nhỉ? Nếu lương chỉ có 5 triệu mà tiền phụ cấp...

  28 Tháng ba 2017 lúc 15:09
 9. ACC4RUM đã trả lời vào chủ đề Lỗi HTKK khi nhập tờ khai quyết toán Thuế TNCN.

  Thu nhập đến 60 triệu thì thuế suất là 5%, vậy nên thu nhập 19 triệu tính theo thuế suất 5% là đúng rồi chứ???

  23 Tháng ba 2017 lúc 14:11
 10. ACC4RUM đã trả lời vào chủ đề Mua ôtô có kèm phụ kiện.

  Phải xem phụ kiện đi kèm là gì? Nếu các bộ phận không thể tách rời xe ô-tô thì cộng chung vào nguyên giá; nếu là phụ kiện rời thì ghi...

  23 Tháng ba 2017 lúc 11:10
 11. ACC4RUM đã trả lời vào chủ đề Bản quyền thiết bị thu phát vô tuyến có được ghi nhận TSCĐ vô hình không?.

  Theo Thông tư 162/2014/TT-BTC thì: "Điều 3. Quy định tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định 1. Tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu...

  23 Tháng ba 2017 lúc 11:05
 12. ACC4RUM đã trả lời vào chủ đề QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN..

  Số nộp thừa năm trước được bù trừ cho năm tiếp theo (coi như số thuế đã nộp thừa là số đã nộp cho số thuế TNDN phát sinh năm 2016).

  23 Tháng ba 2017 lúc 10:59
 13. ACC4RUM đã trả lời vào chủ đề Thuế môn bài đối với cá nhân cho thuê nhà.

  Năm 2016 cơ quan thuế không Cá nhân có thu nhập cả năm dưới 100 triệu đồng năm 2016 đuộc miễn thuế GTGT và TNCN nhưng thuế môn bài thì...

  23 Tháng ba 2017 lúc 08:50
 14. ACC4RUM đã trả lời vào chủ đề Mẫu văn bản ủy quyền đăng ký người phụ thuộc.

  Chỉ có ủy quyền quyết toán thay thì mới có mẫu (02/UQ-QTT-TNCN); còn các loại ủy khác khác thực hiện theo Luật dân sự; nhưng đăng ký cấp...

  23 Tháng ba 2017 lúc 08:01
 15. ACC4RUM đã trả lời vào chủ đề CHI NHÁNH HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP HAY PHỤ THUỘC.

  Hạch toán phụ thuộc thì đơn giản hơn, không phải phân bổ chi phí quản lý, không phải lập BCTC 2 nơi, không lập BCTC hợp nhất... còn về...

  23 Tháng ba 2017 lúc 07:44