long 2010's Recent Activity

 1. long 2010 đã đăng chủ đề mới.

  cách kết chuyển tài khoan

  cả nhà ơi cho mình hỏi : TK 6274 khấu hao tài sản CĐ của mình : 200.000.000đ TK 6274 khấu hao tài sản CĐ của mình : 200.000.000đ...

  Diễn đàn: Khấu hao TSCĐ

  22 Tháng ba 2017 lúc 10:22
 2. long 2010 đã trả lời vào chủ đề trả tiền khách.

  cam ơn nhiều năm 2016 tớ điều chỉnh lại là : mình điều chỉnh n 331/ co 642: 61.500đ đúng k bạn

  18 Tháng ba 2017
 3. long 2010 đã trả lời vào chủ đề trả tiền khách.

  bạn ơi tớ nhầm : có nghĩa là năm 2015 tổng ví dụ : tổng : 383.000 đ trong đó 61.500.k là trả khách hàng 331 , còn 321.500 đ là phí nhưng...

  18 Tháng ba 2017
 4. long 2010 đã trả lời vào chủ đề trả tiền khách.

  bạn ơi tớ nhầm : có nghĩ là năm 2015 tổng ví dụ : tổng : 383.000 đ trong đó 61.500.k là trả khách hàng 331 , còn 321.500 đ là phí nhng...

  18 Tháng ba 2017