Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm

Hàng đầu

 1. Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp
  Nghị định số 28/2015/NĐ-CP - by HaiTam
  Updated: 20 Tháng ba 2015
 2. Ngành thuế sẽ phối hợp thanh tra việc trích nộp BHXH
  Công văn số 768/TCT-TNCN ngày 5/3/2015 của Tổng cục Thuế - by HaiTam
  Updated: 13 Tháng ba 2015
 3. Nghị định số 103/2014/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng
  Nghị định số 103/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động - by HaiTam
  Updated: 14 Tháng mười một 2014
 4. LDTLBH_LAODONG Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH
  Hướng dẫn chi tiết về thủ tục, trình tự tuyển dụng lao động; về lập sổ quản lý lao động - by HaiTam
  Updated: 18 Tháng chín 2014
 1. Resources are being shown from all child categories.
 2. HaiTam
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  824
  Updated:
  20 Tháng ba 2015
 3. HaiTam

  Ngành thuế sẽ phối hợp thanh tra việc trích nộp BHXH 2015-03-13

  Công văn số 768/TCT-TNCN ngày 5/3/2015 của Tổng cục Thuế
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  743
  Updated:
  13 Tháng ba 2015
 4. HaiTam

  Nghị định số 103/2014/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng 2014-11-14

  Nghị định số 103/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  2,666
  Updated:
  14 Tháng mười một 2014
 5. HaiTam

  LDTLBH_LAODONG Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH 2014-09-18

  Hướng dẫn chi tiết về thủ tục, trình tự tuyển dụng lao động; về lập sổ quản lý lao động
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  3,414
  Updated:
  18 Tháng chín 2014