Văn bản chung

Văn bản liên quan đến nhiều sắc thuế

Hàng đầu

 1. CHUNG Thông tư 26/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế GTGT và QLT tại NĐ12/2015/NĐ-CP + TT39/2013/TT-BTC
  Văn bản pháp quy về thuế, thuế GTGT, hóa đơn - by phantuannam
  Updated: 5 Tháng ba 2015
 2. CHUNG Công văn 767/TCT-CS 05/03/2015 giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 26/2015/TT-BTC
  Văn bản hướng dẫn về thuế - by phantuannam
  Updated: 5 Tháng ba 2015
 3. CHUNG Công văn số 17526/BTC-TCT ngày 1/12/2014
  Triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật 71/2014/QH13 - by HaiTam
  Updated: 4 Tháng mười hai 2014
 4. CHUNG Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế - by HaiTam
  Updated: 4 Tháng mười hai 2014
 1. phantuannam
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  2,606
  Updated:
  5 Tháng ba 2015
 2. phantuannam
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,562
  Updated:
  5 Tháng ba 2015
 3. HaiTam

  CHUNG Công văn số 17526/BTC-TCT ngày 1/12/2014 2014-12-04

  Triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật 71/2014/QH13
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,229
  Updated:
  4 Tháng mười hai 2014
 4. HaiTam

  CHUNG Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 2014-12-04

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  4,851
  Updated:
  4 Tháng mười hai 2014
 5. Thanh Nam
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  988
  Updated:
  29 Tháng mười 2014
 6. HaiTam

  CHUNG Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 2014-10-10

  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  7,710
  Updated:
  23 Tháng mười 2014
 7. HaiTam

  CHUNG Nghị định số 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ 2014-10-01

  Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  2,113
  Updated:
  2 Tháng mười 2014