Webketoan - Diễn đàn kế toán

 • Xem thêm 29 bình luận
 • ACC4RUM
  ACC4RUM
  Theo mình hiểu thì đừng chi ly quá trở thành rối. Cứ hiểu là lao động làm việc với đơn vị mình 3 tháng trở lên, có thể là trước đó có 2 tháng thử... Xem Thêm
 • theanhst92
 • Ngapham1
  Ngapham1
  Cho e hỏi: Thì thu nhập tính thuế là thu nhập đã bao gồm (lương thực tế+các khoản phụ cấp trong mức cho phép) đúng ko ạ
 • kokomi
  kokomi
  Thu nhâp tính thuế là tổng thu nhập trong năm đã trừ giảm trừ gia cảnh, NPT, BHXH, ... các khoản đuợc giảm trừ...
  Xem Thêm
 • ACC4RUM
  ACC4RUM
  Là tất cả các khoản thu nhập mà người lao động nhận được, trừ đi các khoản không phải tính thuế TNCN - xem cụ thể tại khoản 2 điều 2 thông tư số... Xem Thêm