Tư vấn kế toán online

I. GIỚI THIỆU Tên gọi: Câu lạc bộ Kế toán quản trị Webketoan – Webketoan Managerial Accounting (WMA) Tầm nhìn: Đến năm 2025 tới trở thành CLB hàng đầu chuyên về Kế toán quản trị tại Việt Nam. Sứ mệnh: Góp phần năng cao năng lực thực chiến về kế toán quản trị cho đội ngũ kế toán thành viên, giúp DN NVV (DN SME) quản trị tốt tài chính kế toán để phát triển bền vững. II. THÀNH VIÊN Người đã có chứng chỉ chuyên ngành về Kế toán quản trị Việt Nam và Quốc tếđược chấp nhận rộng rãi. Học viên đã hoàn thành các khóa học về kế toán quản trị do Webketoan tổ chức. Người có kinh nghiệm thực tế về kế toán quản trị. III. HOẠT ĐỘNG 1+ Hoạt động online: Hội thảo nghiệp vụ định kỳ (dự kiến một tháng 2 lần). Nội dung: thảo luận nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức mới; hỗ trợ tư vấn giải quyết các trường hợp thực tế do hội viên đề xuất. Nhóm chat riêng dành cho thành viên của CLB trên nền tảng Chatwork bảo mật. Thành viên được cấp tài khoản VIP trên trang Tư vấn kế toán online tuvan.webketoan.vn để truy xuất kho tài liệu phục vụ tham khảo nghiên cứu. 2+ Hoạt động offline: Cafe chia sẻ kinh nghiệm Kết nối triển khai dự án IV. QUYỀN LỢI 1+ Quyền lợi: Thành viên được tham gia miễn phí các hội thảo nghiệp vụ định kỳ do CLB tổ chức hoặc phối hợp tổ chức. Thành viên được đề xuất CLB tham gia tư vấn các trường hợp thực tế trong công tác. Thành viên được ưu tiên tham gia các dự án dịch vụ do Webketoan Hub triển khai Thành viên có quyền đề nghị rút khỏi CLB nếu thấy không phù hợp. 2+ Nghĩa vụ: Đóng phí thành viên CLB. Tích cực tham gia các hoạt động và đóng góp xây dựng cho sự phát triển của CLB. CLB có quyền ngưng tư cách thành viên đối với thành viên không tích cực tham gia các hoạt động của CLB. V. TÀI CHÍNH 1+ Nguồn thu: Phí thành viên; Các khoản được ủng hộ, tài trợ khác; 2+ Nguồn chi: Phụ cấp điều hành CLB; Thù lao cho diễn giả các hội thảo nghiệp vụ (nội bộ hoặc mời bên ngoài); Quà tặng khuyến khích cho thành viên trong các hoạt động. Phí cấp tài khoản VIP trang tư vấn kế toán online cho thành viên. Quy chế CLB được lập ngày 01/07/2022 và sẽ cập nhật theo nhu cầu hoạt động thực tế của CLB. Quý bạn đọc quan tâm lĩnh vực Kế toán quản trị và muốn tham gia CLB, xin mời đăng ký thông tin tại đây: https://www.webketoan.vn/dang-ky-clb-ke-toan-quan-tri-webketoan TM. WEBKETOAN Giám đốc Nguyễn Hải Tâm The post CLB Kế toán quản trị Webketoan (WMA) appeared first on Webketoan - Tư vấn Kế toán online. Xin mời xem tiếp tại Webketoan.vn ...
 
1. Tỷ lệ đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc năm 2022 a) Đối với người lao động Việt Nam Căn cứ Điều 85, Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 và Điều 4 Nghị định số 58/2020/NĐ-CP b) Đối với người lao động nước ngoài Căn cứ Khoản 1 và Khoản 3, Điều 2, Nghị định số 143/2018/NĐ-CP: – Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam. – Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. c) Trường hợp được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN Đơn vị hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện quy định, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì mức đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH (Điều 4 và Điều 5, Nghị định số 58/2020/NĐ-CP). d) Các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 – Nghị quyết 68/NQ-CP ban hành ngày 01/07/2021: giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/07/2021 đến ngày 30/06/2022, thay vì phải đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ TNLĐ, BNN, thì doanh nghiệp dùng số tiền đó để chăm lo người lao động trong phòng chống dịch. – Nghị quyết 116/NQ-CP ban hành ngày 24/09/2021: giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp với người sử dụng lao động từ 1% xuống bằng 0% từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/09/2022. 2. Mức đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc năm 2022 Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động (Khoản 2 Điều 89 của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13). Căn cứ Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ban hành ngày 15/11/2019, quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020. Căn cứ Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ban hành ngày 12/06/2022, quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2022. Căn cứ Điều 6, Quyết định số 595/QĐ-BHXH ban hành ngày 14/04/2017, ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. a) Mức lương tối thiểu tháng để tham gia bảo hiểm bắt buộc từ ngày 01/01/2022 đến 30/06/2022 b) Mức lương tối thiểu tháng để tham gia bảo hiểm bắt buộc từ ngày 01/07/2022 đến 31/12/2022 c) Mức lương tối đa tháng để tham gia bảo hiểm bắt buộc năm 2022 Mức lương cơ sở hiện nay là: 1.490.000 đồng/tháng, theo Điều 3, Nghị định số 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Ví dụ: Chị Huệ là Trưởng phòng kế toán của Công ty A ở TP. Hồ Chí Minh. Hàng tháng, chị nhận được tổng mức lương là 35.500.000đ, trong đó mức lương chính là 27.000.000đ, ngoài ra chị còn được hưởng phụ cấp trách nhiệm 4.000.000đ, phụ cấp ăn trưa 500.000đ, phụ cấp thâm niên 3.000.000đ, phụ cấp chức danh 1.000.000đ. Xác định tổng mức lương tham gia bảo hiểm bắt buộc hàng tháng của chị Huệ và tính mức bảo hiểm phải trích hàng tháng ? Trả lời: Tổng mức lương là 35.500.000đ, phụ cấp ăn trưa không bị tính vào mức lương đóng BHXH. Vậy tổng mức lương tham gia đóng BHXH là 35.000.000đ. Mức lương đóng BHXH, BHYT không được vượt quá 20 lần lương cơ sở. Vậy 1 tháng chị Huệ có mức lương phải tham gia đóng BHXH, BHYT là 29.800.000đ/tháng. Mức lương đóng BHTN không được vượt quá 20 lần lương tối thiểu vùng. Vậy 1 tháng chị Huệ có mức lương phải tham gia đóng BHTN là 35.000.000đ/tháng. The post Mức và tỷ lệ đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc năm 2022 appeared first on Webketoan - Tư vấn Kế toán online. Xem tiếp ở Webketoan.vn ...
 
Sự thay đổi của nhân sự sau đại dịch ảnh hưởng đến doanh nghiệp như thế nào? Quản trị nhân sự ngày càng nhiều khó khăn, doanh nghiệp bế tắc? Quản lý nào cũng muốn áp dụng công nghệ vào quản trị nhân sự, nhưng tới 90% doanh nghiệp vẫn chưa tìm được nhà cung cấp uy tín và giải pháp phù hợp? Ban lãnh đạo lo lắng vì nhân sự khó quản lý, không đo lường được hiệu suất, doanh nghiệp bất ổn và doanh thu “đứng yên” trong khi thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt? Tham gia ngay Webinar: “QUẢN LÝ NHÂN SỰ THÔNG MINH – ỨNG DỤNG HR TECH VÀO DOANH NGHIỆP TRONG THỜI ĐẠI CHUYỂN ĐỔI SỐ” để: 1. Cập nhật thực trạng quản lý nhân sự trong doanh nghiệp và tầm ảnh hưởng của nhân sự trong bức tranh toàn cảnh kinh doanh. 2. Nhìn nhận trực tiếp vào khó khăn trong việc chuyển đổi số nhân sự và tìm được lời giải chính xác, mang lại giá trị gia tăng và góp phần đạt mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. 3. Ứng dụng HR Tech để quản trị nhân sự thông minh – nhân 2 hiệu quả kinh doanh khi đầu tư bài bản vào nguồn nhân lực. Với sự tham gia của những diễn giả chất lượng: Bà NGUYỄN HOÀI GIANG – Chuyên gia cao cấp quản trị nhân sự tại HRC Academy, với trên 15 năm kinh nghiệm, từng đảm nhận nhiều vai trò quản lý nhân sự tại nhiều công ty Bitis, Lekatek, Hoàn Mỹ,… – Chuyên gia QTNS & Phát triển tổ chức Công ty Thanhs – Giảng viên thỉnh giảng Đại học Lao động – Xã hội – Giảng viên hướng dẫn tổ hợp công nghệ Topica, Edumal – Cựu giám đốc nhân sự tại Anh ngữ quốc tế AMES Bà LỤC THỊ KIM XUÂN – Chuyên gia HR Tech tại 1C Việt Nam với gần 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu và triển khai các phần mềm quản trị nhân sự thông minh cho các tập đoàn lớn như DS Group, Austdoor,… – Product Manager – 1C:HRM & Payroll Thông tin sự kiện: Thời gian: 9h00 – 11h00, Thứ 5, 23/06/2022 Địa điểm: Livestream, Zoom Đăng ký tham gia ngay để có cơ hội trao đổi trực tiếp cùng các chuyên gia tại: shorturl.at/otwHX The post Giải bài toán quản trị nhân sự thông minh cùng Diễn giả Nguyễn Hoài Giang và 1C Việt Nam appeared first on Webketoan - Tư vấn Kế toán online. Xem tiếp ở Webketoan.vn ...
 
Với mức lương tối thiểu vùng cho Người lao động tăng thêm 6% – Cách tính tiền lương đóng BHXH bắt buộc được điều chỉnh như thế nào? Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho Người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ được quy định ra sao trong Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg? Người lao động nghỉ thai sản, ốm đau có được hỗ trợ tiền thuê nhà hay không?… Cùng WebketoanHub đi tìm câu trả lời cho các tình huống trên nhé! WebketoanHub trân trọng mời các anh chị em, các bạn đang công tác trong lĩnh vực kế toán – tài chính, chủ doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh & các tỉnh lân cận đến tham dự hội thảo cập nhật chính sách thuế tháng 06/2022 để cập nhật những nội dung quan trọng phục vụ cho công tác kế toán. Nội dung hội thảo Cập nhật các thay đổi về địa bàn áp dụng và mức lương tối thiểu vùng, các quy định xử phạt đối với trường hợp trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu. Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho Người lao động, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, phương thức chi trả, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện. Nhận biết một số dấu hiệu, hành vi vi phạm trong quản lý hóa đơn GTGT. Tư vấn, giải đáp thắc mắc trực tiếp liên quan trong quá trình cập nhật và áp dụng chính sách thuế mới năm 2022. Thông tin chi tiết Hội thảo cập nhật chính sách thuế tháng 06/2022 Thời gian 08h30 – 11h45 ngày 25/06/2022 Địa điểm Hội Trường TT Học Tập Phát Triển TP.HCM – Số 178 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM Báo cáo viên Luật sư Vũ Đức Hiển Phí tham dự – Đóng theo kỳ 350.000 đồng/người – Đóng theo năm: 2.750.000 đồng/năm/người. Phí trên bao gồm: tài liệu, nước uống và thuế GTGT. Hội viên tham gia thường xuyên vui lòng liên hệ BTC để có chính sách ưu đãi riêng. Đăng ký tham dự Hội viên đã tham dự các kỳ trước nhắn tin hoặc email thông báo với BTC Hội viên mới Đăng ký tham dự: Tại đây Cách thức đóng: Tiền mặt tại hội thảo hoặc chuyển khoản theo thông tin: CÔNG TY CP DỊCH VỤ WEBKETOAN 191 336 8381 1018 Tại Ngân hàng Techcombank Phú Nhuận, TP. HCM Mọi chi tiết xin liên hệ Ban Tổ Chức Hội thảo cập nhật chính sách thuế: Văn Phòng WebketoanHub Số 37 Hoàng Văn Thụ, P.15, Q. Phú Phuận, TP. HCM Email: wktsg@webketoan.vn – hangpt@webketoan.edu.vn HOTLINE: 0868885269 (Ms. Thư) The post Chính sách thuế tháng 6 – Nhắc nhau cùng cập nhật appeared first on Webketoan - Tư vấn Kế toán online. Xem tiếp ở Webketoan.vn ...
 
“Rủi ro lớn nhất là chẳng đối mặt với rủi ro nào. Trong một thế giới đang thay đổi rất nhanh, chiến lược mà chắc chắn sẽ thất bại chính là tránh xa các rủi ro.” – Mark Zuckerberg, CEO tập đoàn Meta, đã từng nói. Như vậy, ta có thể hình dung được vai trò quan trọng của việc quản trị rủi ro đối với doanh nghiệp, cũng như hiểu tiềm năng phát triển cùng với cơ hội việc làm ngày càng tăng trong lĩnh vực này. Đặc biệt trong xu hướng phát triển của công nghệ và dữ liệu, nhu cầu tuyển dụng nhân sự đối với vị trí quản trị rủi ro tại các ngân hàng và tổ chức tài chính là rất lớn, mở ra cơ hội việc làm và tiềm năng phát triển rộng mở cho sinh viên khối ngành Kinh tế nói chung, sinh viên ngành Tài chính – Ngân hàng nói riêng. Xét theo góc độ đó, CLB Nhà Ngân hàng Tương lai FBN – FTU quyết định tổ chức hội thảo chuyên đề mang tên: “QUẢN TRỊ RỦI RO: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI – HƯỚNG TƯƠNG LAI”. Hội thảo không chỉ cung cấp các kiến thức hữu ích về quản trị rủi ro mà còn những kỹ năng cần thiết cho công việc sau này, đặc biệt là xu hướng phát triển và sự thay đổi về tình hình, tiêu chí hoạt động của các ngân hàng hiện nay, qua đó đưa ra được hướng đi đúng đắn cho sinh viên. 1. Đối tượng tham gia: Sinh viên đang theo học các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội có mong muốn tìm hiểu về ngành Tài chính – Ngân hàng 2. Đến với hội thảo, các bạn sinh viên sẽ được: – Cung cấp cái nhìn tổng quan và kiến thức thiết thực về lĩnh vực quản trị rủi ro. – Lắng nghe những chia sẻ hữu ích của những chuyên gia trong lĩnh vực quản trị rủi ro. – Được tìm hiểu về quy trình tuyển dụng cũng như cơ hội việc làm và tiềm năng phát triển trong ngành quản trị rủi ro. – Cơ hội tham gia Minigame củng cố kiến thức chuyên môn, rinh quà giá trị từ BTC. – Cơ hội nhận điểm rèn luyện đối với các bạn sinh viên trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Vì vậy các bạn sinh viên còn chần chờ gì mà không nhanh tay đăng ký tham gia hội thảo “QUẢN TRỊ RỦI RO: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI – HƯỚNG TƯƠNG LAI” để tích lũy những kiến thức và kinh nghiệm bổ ích về lĩnh vực đang rất được quan tâm, cũng như để nhận được nhiều quyền lợi hấp dẫn khác dành cho người tham dự. 3. Thời gian, địa điểm: HỘI THẢO: “QUẢN TRỊ RỦI RO: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI – HƯỚNG TƯƠNG LAI” Thời gian: 18h00 ngày 24/06/2022 Địa điểm: Hội trường D201 – Trường Đại học Ngoại thương Link đăng kí tham dự hội thảo: https://bit.ly/HoithaoQTRR2022 4. Thông tin liên hệ: Fanpage: https://www.facebook.com/futurebankersnetwork.ftu Event: https://bit.ly/EventHoiThaoQuanTriRuiRo Email: fbnftu@gmail.com Hotline: 096 2162892 (Ms. Hải Yến) 039 8808327 (Ms. Minh Ngọc) 035 4597781 (Ms. Bích Ngọc) The post Chính Thức Mở Đơn Đăng Ký Tham Gia Hội Thảo: “Quản Trị Rủi Ro: Vượt Chướng Ngại – Hướng Tương Lai” appeared first on Webketoan - Tư vấn Kế toán online. Xem tiếp ở Webketoan.vn ...
Luôn đồng hành và ủng hộ từ những ngày chập chững, FAST như một người anh nâng đỡ từng bước chân, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của WEBKETOAN hôm nay. 25 năm, chứng kiến một quá trình xây dựng thương hiệu, không ngừng nỗ lực phát triển sản phẩm, đạt được nhiều danh hiệu và giải thưởng cao quý, cung ứng cho doanh nghiệp những phần mềm/tiện ích chất lượng – góp một phần không nhỏ vào sự phát triển ổn định cho doanh nghiệp, WEBKETOAN thực sự ngưỡng mộ FAST! CHÚC MỪNG SINH NHẬT FAST! Chúc FAST không ngừng vươn xa! The post WEBKETOAN & FAST – Hành trình 25 năm, đồng hành và chia sẻ appeared first on Webketoan - Tư vấn Kế toán online. Xem tiếp ở Webketoan.vn ...
Master budget - Dự toán ngân sách là gì ? Mối quan hệ giữa các dự toán bộ phận Dự toán ngân sách (Master budgets) là dự kiến các nguồn lực kinh tế cần có, cách thức sử dụng các nguồn lực kinh tế để thực hiện những công việc hay một số mục... Xem mời xem chi tiết tại tuvan.webketoan.vn
Manufacturing Overhead Budget – Mục tiêu và cách lập dự toán chi phí sản xuất chung webketoan - Manufacturing Overhead Budget Mục tiêu của việc lập dự toán chi phí sản xuất chung Mục tiêu cơ bản của dự toán chi phí sản xuất chung là dự trù... Xem mời xem chi tiết tại tuvan.webketoan.vn
Direct labor budget - Mục tiêu và cách lập dự toán chi phí nhân công trực tiếp webketoan - Dự toán chi phí nhân công trực tiếp Dự toán chi phí nhân công trực tiếp (Direct labor budget) cũng được lập dựa trên dự toán sản xuất. Nhà quản trị... Xem mời xem chi tiết tại tuvan.webketoan.vn
Direct materials budget – Dự toán chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp là gì? Mục tiêu và cách lập dự toán webketoan-Direct materials budget Dự toán sản xuất sau khi đã được lập xong, dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sẽ được soạn thảo... Xem mời xem chi tiết tại tuvan.webketoan.vn
Các bên có quan hệ liên kết là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp: a) Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia; b) Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự... Xem mời xem chi tiết tại tuvan.webketoan.vn
Công văn số 915/TCT-TTKT ngày 25/3/2022 của Tổng cục Thuế về vướng mắc liên quan đến xác định giao dịch liên kết: Điểm d khoản 2 Điều 5 nghị định số 20/2017/NĐ-CP d) Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ... Xem mời xem chi tiết tại tuvan.webketoan.vn
Webketoan đã được hình thành và phục vụ cộng đồng từ năm 2002. Thời kỳ đầu internet mới phát triển ở Việt Nam thì thông tin còn thiếu thốn và công nghệ web chưa phát triển. Webketoan đã góp phần giải quyết được nhu cầu lúc đó là cập nhật kịp thời,... Xem mời xem chi tiết tại tuvan.webketoan.vn
Production budget – Dự toán sản xuất: Mục tiêu và cách lập dự toán sản xuất Sau khi Dự toán tiêu thụ đã được lập xong, các yêu cầu sản xuất cho kỳ dự toán có thể được xác định để phục vụ cho việc lập dự toán sản xuất. Số lượng sản phẩm sản... Xem mời xem chi tiết tại tuvan.webketoan.vn
Under this formula, the cost of each item is determined from the weighted average of the cost of similar items at the beginning of a period and the cost of similar items purchased or produced during the period. The average may be calculated on a... Xem mời xem chi tiết tại tuvan.webketoan.vn
A financial instrument that gives the holder the right to purchase ordinary shares. (According to International Accounting Standards IAS 33) Xem mời xem chi tiết tại tuvan.webketoan.vn
The period during which all the specifiedvesting conditions of a share-based payment arrangement are to be satisfied. (According to International Accounting Standards IFRS 2) Xem mời xem chi tiết tại tuvan.webketoan.vn
The conditions that determine whether the entity receives the services that entitle the counterparty to receive cash, other assets or equity instruments of the entity, under a share-based payment arrangement. Vesting conditions are either service... Xem mời xem chi tiết tại tuvan.webketoan.vn