Tư vấn kế toán online

Master budget - Dự toán ngân sách là gì ? Mối quan hệ giữa các dự toán bộ phận Dự toán ngân sách (Master budgets) là dự kiến các nguồn lực kinh tế cần có, cách thức sử dụng các nguồn lực kinh tế để thực hiện những công việc hay một số mục... Xem mời xem chi tiết tại tuvan.webketoan.vn
Manufacturing Overhead Budget – Mục tiêu và cách lập dự toán chi phí sản xuất chung webketoan - Manufacturing Overhead Budget Mục tiêu của việc lập dự toán chi phí sản xuất chung Mục tiêu cơ bản của dự toán chi phí sản xuất chung là dự trù... Xem mời xem chi tiết tại tuvan.webketoan.vn
Direct labor budget - Mục tiêu và cách lập dự toán chi phí nhân công trực tiếp webketoan - Dự toán chi phí nhân công trực tiếp Dự toán chi phí nhân công trực tiếp (Direct labor budget) cũng được lập dựa trên dự toán sản xuất. Nhà quản trị... Xem mời xem chi tiết tại tuvan.webketoan.vn
Direct materials budget – Dự toán chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp là gì? Mục tiêu và cách lập dự toán webketoan-Direct materials budget Dự toán sản xuất sau khi đã được lập xong, dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sẽ được soạn thảo... Xem mời xem chi tiết tại tuvan.webketoan.vn
Các bên có quan hệ liên kết là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp: a) Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia; b) Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự... Xem mời xem chi tiết tại tuvan.webketoan.vn
Công văn số 915/TCT-TTKT ngày 25/3/2022 của Tổng cục Thuế về vướng mắc liên quan đến xác định giao dịch liên kết: Điểm d khoản 2 Điều 5 nghị định số 20/2017/NĐ-CP d) Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ... Xem mời xem chi tiết tại tuvan.webketoan.vn
Webketoan đã được hình thành và phục vụ cộng đồng từ năm 2002. Thời kỳ đầu internet mới phát triển ở Việt Nam thì thông tin còn thiếu thốn và công nghệ web chưa phát triển. Webketoan đã góp phần giải quyết được nhu cầu lúc đó là cập nhật kịp thời,... Xem mời xem chi tiết tại tuvan.webketoan.vn
Production budget – Dự toán sản xuất: Mục tiêu và cách lập dự toán sản xuất Sau khi Dự toán tiêu thụ đã được lập xong, các yêu cầu sản xuất cho kỳ dự toán có thể được xác định để phục vụ cho việc lập dự toán sản xuất. Số lượng sản phẩm sản... Xem mời xem chi tiết tại tuvan.webketoan.vn
Under this formula, the cost of each item is determined from the weighted average of the cost of similar items at the beginning of a period and the cost of similar items purchased or produced during the period. The average may be calculated on a... Xem mời xem chi tiết tại tuvan.webketoan.vn
A financial instrument that gives the holder the right to purchase ordinary shares. (According to International Accounting Standards IAS 33) Xem mời xem chi tiết tại tuvan.webketoan.vn
The period during which all the specifiedvesting conditions of a share-based payment arrangement are to be satisfied. (According to International Accounting Standards IFRS 2) Xem mời xem chi tiết tại tuvan.webketoan.vn
The conditions that determine whether the entity receives the services that entitle the counterparty to receive cash, other assets or equity instruments of the entity, under a share-based payment arrangement. Vesting conditions are either service... Xem mời xem chi tiết tại tuvan.webketoan.vn
Benefits, the rights to which, under the conditions of a retirement benefit plan, are not conditional on continued employment. (According to International Accounting Standards IAS 26) Xem mời xem chi tiết tại tuvan.webketoan.vn
Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản... Xem mời xem chi tiết tại tuvan.webketoan.vn
  • T
  • By Trung tâm Tư vấn Webketoan (News)
 
Hiện nay dịch covid-19 đang hoành hành khắp thế giới, tại Việt Nam dịch covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, nhất là các tỉnh phía Nam của Tổ Quốc. Doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng nặng nề, đứng trước tình hình trên Đảng và Nhà nước đã đưa ra rất nhiều chính sách hỗ trợ cho Doanh nghiệp, người lao động như Quyết định 23/2021/QĐ-TTg thực hiện chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn do COVID-19. 1. Đối tượng được hỗ trợ: - Làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021. - Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng trước liền kề tháng người lao động ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động. Mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/người và thực thiện chi trả 1 lần. Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 6 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 1 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em. 2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ: Bản sao văn bản yêu cầu cách ly của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/ 2021. Danh sách người lao động có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền đối với đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 18 Quyết định này. Đối với doanh nghiệp thì trường hợp do diễn biến dịch bệnh ( điều không ai mong muốn ) mà người lao động bị tạm ngừng công việc phải đi cách ly y tế hoặc trong phạm vi bị phong tỏa sẽ được hưởng chế độ gì theo Bộ luật lao động? Căn cứ điều 99 Luật lao động số 45/2019/QH14 có quy định: Điều 99. Tiền lương ngừng việc Trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau: 1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động; 2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc thì được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu; 3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc như sau: a) Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu; b) Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu. Vậy trường hợp do dịch bệnh người lao động ngoài việc được hưởng các chính sách theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg thì người lao động còn được hưởng chế độ theo điều 99 Luật lao động số 45/2019/QH14. Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2021 - Truong Nguyen
 
Trên mạng xã hội webketoan, báo chí và trên facebook thời gian vừa qua có rất nhiều người quan tâm đến việc mình có tài sản cho thuê như nhà, xưởng, xe ô tô tô, ... nhưng không biết phải thực hiện nghĩa vụ thuế như thế nào?. Thời gian qua trên báo chí , truyền thông cũng có những bài viết quan tâm đặc biệt như: 1. Báo VOV có bài viết "Tranh cãi quanh ngưỡng thu thuế cho thuê nhà và quan điểm của Bộ Tài chính" theo đó: 2. Trên chinhsachonline.chinhphu.vn có đăng tải câu hỏi và câu trả lời ngày 09/07/2021 như sau: Câu trả lời của Cục thuế Hà Nội: Vậy để tìm hiểu rõ căn cứ pháp lý và trả lời câu hỏi một cách rõ ràng nhất không chỉ trường hợp cho thuê nhà mà là hoạt động cho thuê tài sản của cá nhân chúng ta cùng đi tìm hiểu văn bản pháp luật có liên quan. a. Căn cứ điều 9 thông tư 40/2021/TT-BTC quy định về trường hợp cá nhân cho thuê tài sản: b. Xác định thuế phải nộp: Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN c. Mức thuế suất thúe GTGT và thuế TNCN Danh mục ngành nghề Tỷ lệ % tính thuế GTGT Thuế suất thuế TNCN - Cho thuê tài sản gồm: + Cho thuê nhà, đất, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi trừ dịch vụ lưu trú; + Cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị không kèm theo người điều khiển; + Cho thuê tài sản khác không kèm theo dịch vụ; 5% 5% d. Thủ tục kê khai nộp thuế. - Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản (áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và tổ chức khai thay cho cá nhân) theo mẫu số 01/TTS - Phụ lục bảng kê chi tiết hợp đồng cho thuê tài sản (áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng) theo mẫu số 01-1/BK-TTS - Bản sao hợp đồng thuê tài sản, phụ lục hợp đồng (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng) Lưu ý: Cơ quan thuế có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu, xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính. e. Biểu mẫu đính kèm bên dưới. Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2021 - Truong Nguyen
Thông tư 133 hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Xem chi tiết: BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 133/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 26... Xem mời xem chi tiết tại tuvan.webketoan.vn TRUNG TÂM TƯ VẤN WEBKETOAN Email: info@webketoan.com