Nội dung mới nhất bởi myozuka

  1. M

    Điều chỉnh Tờ khai QT Thuế GTGT năm

    Em có một việc muốn nhờ các bác giúp đỡ. Công ty em (công ty xây dựng) xuất hóa đơn đầu ra tháng 1 2006, đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước trong tháng đó. Nhưng do c.trình đã được quyết toán vào tháng 12/2005, tập hợp chi phí đầy đủ, và làm theo ý GĐ là k/chuyển doanh thu vào 2005. Nhưng...
  2. M

    hạch toán hóa đơn

    Đúng rồi, tui thường xuyên phải hạch toán hóa đơn xăng và hóa đơn tiền điện thoại như thế này. Tóm lại là vẫn phải ghi đúng số thuế GTGT trên hóa đơn.