Nội dung mới nhất bởi Pham Ngoc Cuong

  1. P

    ke toan TSCD, help me!!!!

    Mình nghĩ là bạn phải tính thuế suất 20% cho nhũng mặt hàng còn tồn chưa bán hết với điều kiện là quy định đó áp dụng bắt đầu vào ngày mà những mặt hàng đó còn tồn trong kho.