Nội dung mới nhất bởi dkacc2

  1. D

    Kê Khai BHXH trực tuyến theo quyết định 595 có cần nộp thêm chứng từ qua đường bưu điện

    Chào các bạn! Mình đang có 1 số không rõ khi gửi báo cáo trực tuyến trên phần mềm BHXH theo quyết định 595 Khi mình làm hồ sơ tăng/giảm lao động, làm thủ tục ốm đau/thai sản cho người lao động thì mình chỉ cần thực hiện trên phần mềm sau đó kết xuất ra và gửi trực tuyến cho BHXH hay là cần...