Nội dung mới nhất bởi phuongnhungnt

 1. P

  Thanh toán lương

  Theo câu hỏi này bạn chỉ cần tính ra lương phải trả cho NLD là:50.000.000-4.250.000=45.750.000 ĐK: Nợ TK 334:45.750.000 Có TK 111: 45.750.000
 2. P

  Trao đổi về báo cáo sử dụng hoá đơn theo TT153.

  Cuối quý 2 bạn thông báo sử dụng hoá đơn vậy bạn bắt đầu sử sụng ở quý 3 thì số hoá đơn đăng ký đó bạn cho là tồn đầu quý(căn cứ vào ngày bạn gửi thông báo sử dụng cho cơ quan thuế),là toàn bộ các số hoá đơn mà bạn đặt in đó,còn trong kỳ không phát sinh.Nếu cuối quý 2 bạn in và sử dụng luôn từ...
 3. P

  Tiền phạt do nộp thuế thu nhập doanh nghiệp chậm?

  Theo mình hạch toán vào TK 811 như vậy là đúng đó.TK 6425 hạch toán các khoản thuế phí lệ phí còn tk 811 Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của các doanh nghiệp. Chi phí khác của doanh nghiệp, gồm: - Chi...
 4. P

  Kế toán công ty phần mềm

  Bạn đọc TT 134 và theo mình biết thi công ty phần mềm miễn thuế TNDN trong 4 năm đầu và miến thuế GTGT đầu ra đối với ngành sx phần mềm nên hàng tháng thuế GTGT đầu vào cho ngành sx phân mền thì bạn vẫn khê khai thuế bình thường vào chỉ tiêu SX hàng không chịu thuế, còn số dư trên TK 133 thì...