Nội dung mới nhất bởi Huyenvan12852

  1. H

    Sổ sách, báo cáo tài chinh theo quyết định 48

    Xin chào! Ai có hướng dẫn quyết toán thuế theo quyết định 48 - Sổ sách Báo Cáo Tài Chính. Gửi giùm cho mình được không? Hoặc chỉ cho mình cách down Quyết định đó về. Địa chỉ email của mình là: huyenvan12852@yahoo.com. Cảm ơn nhiều!