Nội dung mới nhất bởi huyenanha2

  1. H

    xin mẫu hợp đồng mua bán VLXD

    Vậy thì "Hợp đồng kinh tế" có phải đổi tên thành "Hợp đồng mua bán"... không a?