Nội dung mới nhất bởi thanhf13

  1. T

    Lỗi font trong TNCN 2.3

    Bạn không cần phải đăng kí mới.Chỉ khi nào làm quyết toán TNCN9hang1 tháng hoặc năm thì lấy MST cũ để làm...
  2. T

    Mẫu biểu BCTC HN theo QD15

    Bạn nào có mẫu số B09 - DN (( thuyết trình báo cáo tài chính) cho mình xin ..Cám ơn rất nhiều .Xin gửi theo địa chỉ : thanhf13@yahoo.de