Nội dung mới nhất bởi Ms884

  1. M

    Văn phòng đại diện nước ngoài

    E cũng đg làm cho VPDD của Tàu, tự dưng phải phát sinh cái thủ tục đăng kí thuế này. CHo e hỏi là: 1. Nếu VPDD đăng kí MST để nộp thuế TNCN cho nhân viên, thế các nhân viên có cần đki' MST cá nhân nữa k? 2. Bộ hồ sơ đki' MST cho VPDD là mẫu 01- TT85 + bản sao GPTL VPDD. Vậy có cần kèm...