Nội dung mới nhất bởi Big Cat

  1. B

    Cách vào bảng CDTK

    Chuyện này tui cung bị đây, đang chờ ai rành chỉ giúp mà hôm qua tới giờ chưa thấy đại ca nào ra tay giúp hết.
  2. B

    Hỏi về Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN

    Trường hợp cua thuta cung giống mình đây, nhưng không biết hỏi ai, giờ này co ai biết mẫu chuyển lỗ ra sao giúp với, sao năm nay 2009 chuyển lỗ 2008 sang những năm sau mà trên phần HTKT chỉ tới 2007 thôi. Có ai biết lam on chỉ với, cám ơn!!!