Nội dung mới nhất bởi ThanhBinh72

  1. T

    Hỏi về phép trừ trong exel

    Công thức này sai rồi khong tin ban thu nhap 9 nam va 8 nam thu xem!