ACC4RUM's Recent Activity

  1. ACC4RUM đã đăng chủ đề mới.

    Bộ Tài chính bỏ mẫu 06/GTGT từ ngày 05/11/2017

    Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 và Tổng cục Thuế đã có Công văn số 4253/TCT-CS ngày 20/9/2017 giới...

    Diễn đàn: Thuế GTGT

    22 Tháng chín 2017 lúc 16:10