ACC4RUM's Recent Activity

  1. ACC4RUM đã thích bài viết của phantuannam trong chủ đề Thuế TTDB.

    Phụ tùng xe không thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB nhe bạn :)

    23 Tháng sáu 2017 lúc 21:58
  2. ACC4RUM đã trả lời vào chủ đề Hoàn thuế GTGT điện tử.

    Trước hết phải vài Tài khoản để đăng ký tờ khai 01/ĐNHT chứ. Xem hướng dẵn chi tiết từng bước tại Website http://lamdong.gdt.gov.vn, mục...

    23 Tháng sáu 2017 lúc 19:30