ACC4RUM's Recent Activity

 1. ACC4RUM đã trả lời vào chủ đề Hủy hóa đơn đã kê khai thuế.

  Theo TT 39 thì hóa đơn đã lập, 2 bên đã kê khai thuế thì không thu hồi (Điều 20). Theo nguyên tắc kế toán thì phải điểu chỉnh giảm sau...

  28 Tháng tư 2017 lúc 15:37
 2. ACC4RUM đã trả lời vào chủ đề Hóa đơn xăng -dầu.

  Thì xe đó hư rồi chứ còn sao??? Xe chạy dầu mà đổ xăng vào thì...!!! Thuế mà kiểm tra thì xuất toán là cái chắc...

  28 Tháng tư 2017 lúc 15:33
 3. ACC4RUM đã trả lời vào chủ đề Xuất Hóa Đơn GTGT.

  Viết mỗi mặt hàng 1 dòng; cộng tổng tiền hàng chưa thuế và dòng thuế GTGT, cuối cùng là dòng tổng tiền thanh toán. Nếu bán hàng vửa có...

  28 Tháng tư 2017 lúc 15:31
 4. ACC4RUM đã trả lời vào chủ đề thuế vat.

  "Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng...

  28 Tháng tư 2017 lúc 15:27
 5. ACC4RUM đã trả lời vào chủ đề Một công ty có 2 mã số thuế?.

  Tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 95/2016 ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về đăng ký thuế: "3. Thông báo mã số thuế Tổ chức, cá...

  28 Tháng tư 2017 lúc 08:59
 6. ACC4RUM đã trả lời vào chủ đề Công ty thuê cá nhân ngoài.

  Chi tiền công, tiền thù lao thì làm hợp đồng khoán nhân công theo vụ việc, khi chi trả thu nhập thì khấu trừ thuế TNCN 10% (nếu là người...

  28 Tháng tư 2017 lúc 08:31
 7. ACC4RUM đã trả lời vào chủ đề Thu nhập phát sinh tại nước ngoài.

  Theo mình hiểu theo pháp luật thuế TNDN Việt Nam hiện nay thì: 1. Thu nhập từ nước ngòài đã nộp loại thuế tương tư như thuế TNDN ở Việt...

  28 Tháng tư 2017 lúc 08:25
 8. ACC4RUM đã trả lời vào chủ đề E muốn hỏi về thông tư 133/2016 tt- btc ạ.

  Doanh nghiệp nhò và vừa đang áp dụng QĐ 48 đều phải áp dụng TT 133 từ ngày 01/01/2017 (nghĩa là từ 01/1/2017 QD 48 không còn hiệu lực...

  28 Tháng tư 2017 lúc 08:16
 9. ACC4RUM đã trả lời vào chủ đề Mẫu số hóa đơn GTGT đặt thế nào cho đúng.

  01GTKT2/001 là đúng, vì lần 3 trước đây là của hóa đơn 3 liên, còn bây giờ là lần 1 của hóa đơn 2 liên.

  24 Tháng tư 2017 lúc 10:31