ACC4RUM's Recent Activity

 1. ACC4RUM đã trả lời vào chủ đề Hợp đồng lao động 3 tháng nhưng ký nhiều lần trong năm.

  Được chứ sao không, không cách ngày nào càng tốt nữa là... để công việc không bị gián đoạn....

  17 Tháng tám 2017 lúc 16:42
 2. ACC4RUM đã trả lời vào chủ đề Có nên sử dụng hóa đơn điện tử không?.

  Muốn làm thầy bói "tiên liệu" trước thì xem qua Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 51 về hóa đơn đi; trong đó nói là sẽ tăng cường sử...

  17 Tháng tám 2017 lúc 08:17
 3. ACC4RUM đã trả lời vào chủ đề Hàng xuất dùng nội bộ có viết HĐ ra không?.

  Vậy mà có nhiều người vẫn cho rằng xuất hàng hoá tặng cho nhân viên, tặng khách hàng... (mời nhân viên, khách hàng đến ăn ngủ tại khách...

  14 Tháng tám 2017 lúc 15:41
 4. ACC4RUM đã trả lời vào chủ đề Có nên sử dụng hóa đơn điện tử không?.

  Mình đọc quảng cáo thì thấy sử dụng hoá đơn điện tử là rất tốt, trừ những lúc bị "điện chết" thôi...

  14 Tháng tám 2017 lúc 15:35
 5. ACC4RUM đã trả lời vào chủ đề Hợp đồng 36 triệu nhưng viết hóa đơn làm nhiều lần để thanh toán bằng tiền mặt có được không?.

  Làm vậy cũng được sao? Mình đọc tại Khoản 5, Điều 15, Thông tư 219/2013/TT-BTC ghi là: "5. Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà...

  14 Tháng tám 2017 lúc 15:31
 6. ACC4RUM đã trả lời vào chủ đề Hàng xuất dùng nội bộ có viết HĐ ra không?.

  Theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC thì chỉ có chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất thì...

  12 Tháng tám 2017 lúc 19:46