ACC4RUM's Recent Activity

  1. ACC4RUM đã trả lời vào chủ đề Biên lai thu phí, lệ phí có được kê khai ko???.

    Theo Luật Phí - Lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 thì từ ngày 01/01/2017 "Phí chơ" chuyển sang giá dịch vụ gọi là "Dịch vụ sử dụng...

    17 Tháng tư 2018 lúc 16:53
  2. ACC4RUM đã trả lời vào chủ đề THUE TNDN.

    Có khấu hao nhà kho thì được tính vào giá vốn chứ nhỉ?

    17 Tháng tư 2018 lúc 07:55