Nội dung mới nhất bởi duynhutnv

  1. D

    Quyết toán Công ty .. Giúp với!

    Hàng không qua kho mà hạch tóan kho làm sao được, kế toán là phải ghi chép trung thực ấy