Nội dung mới nhất bởi phan van hai

  1. P

    Chi phí không có hóa đơn

    Bên Công ty chúng tôi cũng có trường hợp đó , nhưng để cơ quan kiểm tra chấp nhận chi phí này , đơn vị chấp nhận chịu thiết một tí , là ký hợp đồng tăng thêm hơn 10% so với số thực trả , khi chi tiền đơn vị tạm giữ lại 10% thuế thu nhập để nộp , như vậy Cục thuế sẽ chấp nhận . Đơn vị bạn cứ thử...
  2. P

    Rắc rối với người mua hàng

    Thông tư nghị đinh quy đinh như thế chứ ở công ty mình thường bán hàng cho nước ngòai theo hợp đồng xuất khẩu , thì lấy ai mà ký vào hóa đơn người mua hàng , hoặc bán hàng cho khách vãng lai , sau đó gom lại viết hóa đơn một lần thì ai ký bây giờ nhưng mà thuế thì chẳng bao giờ hỏi điều này ...