Điểm thưởng dành cho nguyen thi tham

nguyen thi tham chưa được trao bất kỳ danh hiệu nào.