Nội dung mới nhất bởi paulia

 1. P

  Đánh giá lại các khoản liên quan gốc ngoại tệ

 2. P

  Kiểm tóan nội bộ ở các doanh nghiệp VN

 3. P

  Tài liệu về lý thuyết kiểm toán và kiểm toán tài chính

  Kiểm tóan nội bộ - giúp tôi với Chào các cao thủ kế tóan - kiểm tóan. Tôi là thành viên mới. Hiên giờ tôi rất cần một số tài liệu liên quan tới việc kiểm tóan nội bộ trong các doanh nghiệp VN. Nếu các bạn co thể, giúp tôi với nhé. Cám ơn rất nhiều