Điểm thưởng dành cho Nguyen Thi Lan

Nguyen Thi Lan chưa được trao bất kỳ danh hiệu nào.