Nội dung mới nhất bởi SA_DQ

 1. S

  Các Pro cứu em với

  Ngoài cách nêu trên, ta còn có thể xài: 1./ AdvancedFilter 2./ Xài VBA Nếu muốn 1 trong 2 cách trên thì đưa file giả lập lên đi bạn! /(/hân ngày 7/11 xin mời các bạn: https://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/10-bai-hat-nga-ve-cuoc-chien-tranh-ve-quoc-vi-dai.html
 2. S

  Làm sao để gộp 2 cột mã số thành 1 và loại bỏ trùng lặp

  Không cần đến file, mình chỉ dẫn bạn làm theo nè: (1) Lập danh sách duy nhất tại cột S từ dữ liệu cột N (2) Tính tổng nhờ SUMIF() Muốn xịn hơn thì xài VBA: A./ Bán thủ công: Sau khi lập danh sách duy nhất như trên ta xái macro để tính tổng (SUMIF() hay DSUM() đều được) B./ Cao cấp hơn xài...
 3. S

  File excel tự động tạo hợp đồng lao động 3 in 1 - version 14

  Mã NV . . . Ho & Tên . . . G. Tính Ngày Sinh Mã DV FFD00 . . . Đỗ Đông Dương. . . Nm 4/15/1957 FJC00 . . . Đỗ Công . . . Nm 5/17/1960 NVH00 . . . Nhữ Viết Hà . . . Nm 1/21/1965...
 4. S

  File excel tự động tạo hợp đồng lao động 3 in 1 - version 14

  Tùy theo chuẩn tối ưu của mỗi người thôi! Mình cũng không cho là đứa con tinh thần của mình tối ưu nhất & chờ có sự đánh giá của mọi người Nhưng cái cách mà mình tạo mã NV nó có tính tương tác cao giữa người quản lý bộ mã & người có mã. & mình đã thử bộ mã này với gần 2 vạn NV/HS cũng OK đó...
 5. S

  File excel tự động tạo hợp đồng lao động 3 in 1 - version 14

  Đã có dữ liệu rồi thì việc xây dựng mẫu HĐLĐ giữa từng người trong dữ liệu với CQ là chuyện trở bàn tay mà! & chuyện này nên đưa sang Words làm trong thư trộn sẽ dễ chỉnh sửa cho duyên dáng hơn trong Excel
 6. S

  File excel tự động tạo hợp đồng lao động 3 in 1 - version 14

  Các bạn có thể đến đây tham khảo: https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/c%C3%A1ch-nh%E1%BA%ADp-d%E1%BB%AF-li%E1%BB%87u-t%E1%BB%AB-form-v%C3%B4-trang-t%C3%ADnh-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-v%E1%BB%81-nh%C3%A2n-s%E1%BB%B1-s%E1%BB%ADa-ch%E1%BB%AFa-b%E1%BB%95-xung.144075/
 7. S

  File excel tự động tạo hợp đồng lao động 3 in 1 - version 14

  Mình sẽ viết cho bạn 1 form nhập liệu của bước 2, nếu bạn muốn; Với điều kiện bạn đưa trang CSDL cỡ mươi dòng lên đây Với đầy đủ các trường bạn đang có File của tác giả khóa lại mất rồi & mình sợ không dám mở. Thân!
 8. S

  tăng mã hàng

  Bạn đã tải miễn phi file, vậy mà không tải lên diễn đàn để cộng đồng xem xét được ư?
 9. S

  File excel tự động tạo hợp đồng lao động 3 in 1 - version 14

  File khá công phu & rất phức tạp Nếu là mình thì tên các trường nên cô gọn hơn; Lí do thì có vài ba điều, nhưng trước tiên là trang 'DSNS không nên lê thê làm vậy Bạn thiếu 1 trang danh mục giành cho việc nhập liệu vô các trường: [Nơi cấp CMND] làm ví dụ Mã NV của bạn quá dài & không có tính...
 10. S

  Mình muốn trích lọc dữ liệu nhập xuất hàng ngày từ 2 bảng excel khác nhau sang bảng tính thứ 3 thì phải làm thế nào ạ. MN ai pit giúp mình với !!!

  Thì bạn đưa file giả lập lên; Sẽ có đáp án tốt nhất cho bạn từ cộng đồng!
 11. S

  Tìm kiếm theo mã hồ sơ, hay nhập mới cũng như sửa chữa, cập nhật dữ liệu cá nhân

  File đính kèm dùng để quản lý bệnh nhân của 1 bệnh viên chuyên ngành 1./ Tìm kiếm: Ta nhập 3 ký tự vô TextBox để macro liệt kê danh sách mã HS đã có trong BV trên ListBox 2./ Nếu không tìm thấy trong ListBox thì ta tiến hành nhập mới 3./ Nếu cần cập nhật hay sửa thông tin của 1 HS có mã trên...
 12. S

  Tạo bảng tổng hợp báo cáo hàng ngày

  Sau 1 tháng bạn đăng bi mà không ai trả lời: Bạn nên xem lại bài viết của mình; Mình sẽ cố thử gợi ý bạn những điểm sau: Bạn có 3 file, ta nên thảo luận & coi chúng như 3 trang tính của 1 file có tên tương ứng với tên file của bạn; Trước tiên nói về trang 'KQua'; Nó có các trường MA_KHANG: Ở...
 13. S

  Cách thức bẫy lỗi trong VBA với hàm Erl()

  Thêm 1 ví dụ nữa các bạn có thể tham khảo: Sub ViDuLoiVoiDongLenhDanhSo() Dim dblNum As Double, dblRnd As Double 1 On Error GoTo Loi_CT Randomize 2 dblRnd = Rnd() 3 Select Case 10 * dblRnd Case Is < 2 4 dblNum = 2 / 0 5 Case Is < 4 6 dblNum = 4 / 0 7...
 14. S

  Cách thức bẫy lỗi trong VBA với hàm Erl()

  Ở đây có thể có lỗi ở 1 trong 2 dòng lệnh (đã được đánh số 1 & 2) Ta có thể thực hiện việc bạn iêu cầu theo macro sau: Sub Paste_to_Visible_Rows() Dim Nguon As Range, Dich As Range Dim i As Long, r As Long Dim MsgB As String On Error GoTo LoiCT 1 Set Nguon = Application.InputBox(prompt:="Chon...
 15. S

  Tạo mã nhân sự dạng NTH99 cho "Ngô Thị Thanh Hoa".

  Nhập hồ sơ cho người mới chuyển vào cơ quan Mã NV của người mới vô CQ được tạo ra trên cơ sở những mã nhân viên cùng "họ mã" trong CQ