trung_xerox

Chữ ký

Trước cổng nhà thờ anh và em :two:
Hai đứa hun nhau chúa đứng xem
Giật mình chúa bảo này hai đưa
Hun nhau như thế chúa cũng thèm :wall:

Đang theo dõi

  • Nguyen Tu Anh
  • 1