Nội dung mới nhất bởi buonnamphut

  1. B

    Sinh họat chuyên đề "Công tác Quyết toán thuế và lập Báo cáo Tài chính năm 2005"

    Tôi đăng ký một chỗ, thứ hai ghé chi Việt Hương đóng tiền.
  2. B

    Kế toán cho DN ngoài quốc doanh - sao cho đúng luật ?

    Tôi đồng ý với ý kiến của bạn.