Gecko

Sinh nhật
Tháng năm 26
Nơi ở
Dong Nai

Chữ ký

:DJ: