Điểm thưởng dành cho horse

horse chưa được trao bất kỳ danh hiệu nào.