Nội dung mới nhất bởi vidoanha

  1. V

    Nhập dịch vụ

  2. V

    Thủ tục đối với hàng tạm xuất tái nhập nhưng không tái nhập nữa

    Cám ơn bạn. Nếu tôi xuất HĐ cho lô hàng trả đó thì tôi vẫn phải làm công văn giai trình HQ. Con chi phí trả hàng tôi có đưa được vào chi phí hàng nhập ban đầu ko?