Điểm thưởng dành cho CNN

CNN chưa được trao bất kỳ danh hiệu nào.