Nội dung mới nhất bởi tommynguyen

 1. T

  Vpdd (của công ty trong nước) phải nộp những báo cáo gì?

  Ðề: Vpdd (của công ty trong nước) phải nộp những báo cáo gì? -Căn cứ khoản 2 điều IV Thông Tư Số: 11 /2006/TT-BTM Tổng hợp báo cáo phải nộp của VPĐD: I/Báo cáo hoạt động: -Báo cáo hoạt động định kỳ hàng năm: Mẫu BC-1, thời hạn nộp trước 31/01 hàng năm -Trong quá trình hoạt động, nếu có...
 2. T

  Thuế TNCN đối với khoản vay cá nhân

  Ðề: Thuế TNCN đối với khoản vay cá nhân -Khoản chi phí lãi vay này để được tính vào chi phí trong kỳ nếu nó không vượt quá 150% lãi suất cơ bản của Ngân Hàng Nhà Nước -Khoản thu nhập từ cho vay của cá nhân phải chịu thuế thu nhập cá nhân từ đâu tư vốn (5%) -Công ty nộp thuế thay hay cá nhân...
 3. T

  Cách kê khai thuế GTGT hàng tháng

  Theo TT129 thì thuế GTGT đầu vào phục vụ cho SXKD hàng hóa không chịu thuế GTGT sẽ không được khấu trừ Vì vậy bạn phải khai vào mục 2.Hàng hóa dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ TRường hợp đầu ra của bạn vừa hàng hóa dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế thì mới khai vô mục 3.
 4. T

  Xuất Hóa Đơn 0% cho Công Ty nằm trong Khu Chế Xuất!

  Từ ngày 01/01/2011-31/03/2011, ban xuất HĐ GTGT thì chấp nhận Sau ngày 31/03/2011, bạn hủy các hóa đơn GTGT và xuất HĐXK Thân
 5. T

  Xuất hóa đơn hàng khuyến mãi?

  Căn cứ TT129/2008 TT_BTC +điểm c.6 mục 1, phần III/. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá (kể cả hàng hoá mua ngoài hoặc hàng hoá do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế...
 6. T

  Cách kê khai thuế GTGT hàng tháng

  Hóa đơn bán hàng không phải kê khai Hóa đơn GTGT đầu vào thì phải xác định được nó phục vụ cho sản xuất hàng hóa chịu thuế, không chịu thuế hay dùng chung cho sx kinh doanh hang hoa chịu thuế và không chịu thuế để kê khai vào mục nào cho đúng Bạn xem lại hướng dẫn kê khai đính kèm TT28...
 7. T

  Hóa đơn bán ra của nhà thầu nước ngoài

  Khi nhà thầu nước ngoài đăng ký kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế, vì vậy phải sử dụng hóa đơn theo pháp luật thuế của Việt Nam bạn ạ.
 8. T

  Hóa đơn trên 20tr, đã chuyển gần hết phần còn lại chuyển tiền mặt có được không?

  Bạn sai rồi. Hình thức nộp tiền bằng TM vào tài khoản khách hàng không chấp nhận là thanh toán qua ngân hàng đâu.Vì vậy khoản còn lại nộp bằng tiền mặt sẽ không được khấu trừ thuế
 9. T

  Mua hàng có giá trị dưới 100k mà không có hoá đơn thì phải xử lý thế nào?

  Khoản chi phí được cho là hợp lý nếu đáp ứng: -Chi cho hoạt động SXKD của doanh nghiệp -Có hóa đơn chứng từ hợp pháp =>Hóa đơn lẻ không có giá trị pháp lý đâu bạn
 10. T

  Nhờ hướng dẫn kê khai mẫu 02/KK-TNCN trên PM HTKK3.0.1

  Không cần phải kê khai, nhưng cuối năm phải làm quyết toán
 11. T

  Thuế TNCN cho lao động ký hợp đồng dưới 3 tháng

  Bạn không cần đăng ký gì. Lưu mẫu cam kết 23 tại doanh nghiệp
 12. T

  Tiền cơm trưa có tính thuế thu nhập cá nhân?

  Theo TT84 thì các khoản này chịu thuế TNCN của nhân viên Công ty mua cơm thì công ty sẽ thanh toán cho nhà cung cấp, nhân viên đến nhà ăn để ăn trưa và cũng là nơi nghĩ trưa. Vậy nhân viên không trực tiếp nhận tiền từ công ty (thông qua bảng lương, phiếu chi tiền) thì khoản tiền này không có...
 13. T

  Thuế TNCN loại khấu trừ 10%

  Kê vào mục "Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động" mẫu 02/KK-TNCN
 14. T

  Miễn thuế theo nghị quyết 08/2011/QH13 ngày 06/08/2011

  Vẫn tính như bình thường bạn. 5tr*5%+3tr*10%
 15. T

  xin gia hạn nộp thuế theo QD21 sau khi quyết toán thuế năm 2010 và KK thuế quý 4/2010,về vấn đề này

  theo CV Số: 5562/CT-KK ngày 07 tháng7 năm 2011 2. Đối với các tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp cho cơ quan thuế nhưng chưa đề nghị gia hạn nộp thuế, doanh nghiệp phải lập tờ khai thay thế cho các tờ khai đã nộp. Vì vậy, khằng định bạn đang vi phạm