Nội dung mới nhất bởi Ngo Thuy Dung

  1. N

    Mỗi ngày một bài thơ

    Ðề: Mỗi ngày một bài thơ Buổi chiều buồn bé bước dài trên phố Ngắm hoàng hôn tự tàn phía trời xa Hoàng hôn tím một màu buồn man mác Mắt bé buồn vương trong mắt hoàng hôn. Lần này Cam_to sửa bài cho bạn, lần sau viết không dấu sẽ xoá ngay nhé