Nội dung mới nhất bởi thutram

  1. T

    đăng Ký Kế Toán

    Mình thấy bạn Lê Quang Huy nói đúng đấy.Bên mình cũng sử dụng phần mềm kế toán.Khi bắt đầu sử dụng phần mềm kế toán mình cũng chỉ gửi một công văn cho cán bộ quản lý thuế của mình thôi.Có lẽ không vấn đề gì đâu
  2. T

    Mức lương tối thiểu năm 2005 la bao nhiêu?

    Theo mình nghĩ là được vì từ T1 đến T9/2005 mức lương tối thiểu vẫn là 290.000đ/1ng/1th.Từ 1/10/2005 mức lương tối thiếu mới tăng lên 350.000đ/1ng/1th.Mình nghĩ nếu tiền ăn giữa ca tối đa mà để theo mức lương tối thiểu hiện giờ là nhiều, liệu có hợp lý không? Mà chi phí ăn ca này đâu bắt buộc...