Nội dung mới nhất bởi Nguyet9977

  1. N

    Hướng dẫn quyết toán thuế tại CV 353 có vấn đề chăng?

    Các bạn cho mình hỏi: Mình đã làm xong phần BCTC trên HTKK 2.1, nhưng sau đó lại dowload phần HTKK 2.5.1 vào máy thì thấy ghi đè lên bản cũ 2.1, các thông tin kê thuế GTGT thì vẫn còn nhưng trong phần mềm 2.5.1 mình không thấy còn phần BCTC nữa. Vậy cho mình hỏi năm nay có phải làm BCTC bắt...
  2. N

    Tập hợp câu hỏi cho sinh hoạt chuyên đề tại Hà Nội

    Ký HĐ trong nước nhưng thực hiện ở nước ngoài Công ty tôi ký hợp đồng với 1 công ty trong nước nhưng địa điểm thi công lắp đặt thiết bị lại ở nước ngoài ( Lào , Campuchia) vậy công ty tôi phải đóng những loại thuế gì tại VN , và các chứng từ nhân viên mang về từ nước ngoài có được chấp nhận chi...