Hai Hong

Sinh nhật
Tháng mười hai 14
Nơi ở
TP. HCM

Chữ ký

:eek:know: Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt...