Nội dung mới nhất bởi Dieu Quang Trun

  1. D

    Hàng trả lại

    Trường hợp Hàng bán trả lại của cty bạn rất giống với cty cua minh, nhưng cách giải quyết của cty mình là (theo phương thức tự khai tự nộp của cục thuế) thu hồi các hóa đơn trả hàng (có biên bản thu hồi) va xuất lại hóa đơn khác. Các hóa đơn thu hồi sẽ được giải trình trên bảng kê 02A/GTGT.