Nội dung mới nhất bởi Vu Thuy Quynh

  1. V

    Thông tin TK 335

  2. V

    Tờ khai quyết toán thuế 2004

    Chào mọi người! Mình mới tham gia diễn đàn và nghiệp vụ kế toán còn chưa chắc lắm rất mong được mọi người chỉ bảo. Cty của mình cũng là Cty Cổ phần, các thành viên và Chủ tịch HĐQT (kiêm giám đốc) đều tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Cty mình đã lập bảng thanh toán lương cho họ như...