Nội dung mới nhất bởi hoanganh2686

 1. H

  Tìm lớp học kế toán

  bạn có thể qua công ty ở cầu giấy đăng ký 1lớp kỹ năng kế toán thực hành, VNNP - công ty đào tạo và làm dịch vụ về kế toán, nên khi tham gia học bạn sẽ học thực hành trên máy và chứng từ sống. Địa chỉ ở 10/28/260 cầu giấy hà nội 043.7673385 gặp Như Trang.
 2. H

  Giúp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

  Bạn có thể vào đây xem cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo quy định của chế độ kế toán áp dụng cho các DN...
 3. H

  Báo cáo thuế hàng tháng

  Ngày 22/12/2008 Bộ tài chính đã ban hành quyết định số 120/2008/QĐ-BTC ban hành chế độ kế toán ngân sách nhà nước và họat động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước. Ban hành theo quyết định này bao gồm có: 1. Quy định chung 2. Hệ thống chứng từ kế tóan 3. Hệ thống tài khỏan kế toán 4. Hệ...
 4. H

  Cách phân bổ công cụ dụng cụ và bảng phân bổ

  bảng phân bổ công cụ dụng cụ: Công cụ dụng cụ xuất dùng một lần và có thời gian sử dụng dưới 1 năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh bình thường thì hạch toán vào TK142 và được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh bình thường. Công cụ dụng...