Nội dung mới nhất bởi ESC

  1. E

    Tham chiếu cột và hàng

    Ðề: Tham chiếu cột và hàng Bạn ơi, nếu làm ngược lại thì làm thế nào nhỉ? ví dụ: có 1 cột số liệu. mình muốn kéo công thức theo hàng ngang để lấy số liệu theo cột đã có