Nội dung mới nhất bởi Mai Thuy Trang

  1. M

    báo cáo kiểm toán

    Em chỉ cần dẫn chứng sơ sơ thôi, về vấn đề gí cũng được, chỉ cấn số liệu ở một nơi cụ thể là được. Các bác xem giúp giùm em với. Thanks a lot!!!!!!!!!!!!!
  2. M

    báo cáo kiểm toán