Điểm thưởng dành cho Nguyen Thi Quynh Anh

Nguyen Thi Quynh Anh chưa được trao bất kỳ danh hiệu nào.