Nội dung mới nhất bởi khanhphuonh

  1. K

    Lỗi khi cài đặt phần mềm HTKK 2.1.0

    Bạn nhập trực tiếp trên HTKK hay nhập dữ liệu từ file excel. Nêu nhập trực tiếp trên HTKK thì bạn nên kiểm tra lại bảng mã mà bạn đang sử dụng bởi trên HTKK chỉ sử dụng mã TCVN3 mà thôi. Còn nếu nhập dữ liệu từ file excel bạn vào nhận dữ liệu từ file, tại files of type chọn file (TCVN3...
  2. K

    Chi phí thử nghiệm