Nội dung mới nhất bởi boihong233

  1. B

    phân biệt chi nhánh hạch toán độc lập hay phụ thuộc

    Nếu được trợ cấp khó khăn đột xuất bằng tiền mặt thì định khoản sao vậy
  2. B

    phân biệt chi nhánh hạch toán độc lập hay phụ thuộc

    Xin chào mọi người cho em hỏi có ai biết tiền công tác phí TRỪ VÀO TẠM ỨNG định khoản sao không vậy ?