Nội dung mới nhất bởi luckyhope

  1. L

    Tư vấn phần mềm kế toán MISA.

    Mình đã từng có kinh nghiệm làm mấy vụ gas, khí hóa lỏng như thế này. Theo mình nếu chỉ sử dụng chương trình chuẩn của tất cả các phần mềm ở Việt Nam thì vụ theo dõi công nợ vỏ bình, ký cược,ký quỹ vỏ bình này thì chỉ có thể hạch toán thôi chứ theo dõi là bó tay. Để làm được vấn đề này triệt...