Nội dung mới nhất bởi demmuathu

  1. D

    Quy chế quản lý tài chính và quy chế ĐTXD cho Ban QLDA

    Công ty tôi là chủ đầu tư, thành lập Ban QLDA có con dấu có các chức danh như Giám đốc, Kế tóan trưởng... nhưng mã số thuế vẫn là của Cty, Ban QLDA chỉ là đơn vị hoạt động phụ thuộc Dự án này là xây dựng Trụ sở mới cho Cty, Công ty sẽ phê duyệt và cấp vốn hàng năm do dự án theo tiến độ công...