Nội dung mới nhất bởi leduongqnh

  1. L

    Giúp đỡ: Lọc nhiều điều kiện (có bài mẫu cụ thể)

    Mình đang khó khăn khi lọc 2 điều kiện nhưng không muốn dùng Auto Filter. Lọc theo yêu cầu trong file đính kèm. Các bạn giúp mình với nhé