Nội dung mới nhất bởi 8dieu

  1. 8

    Doanh thu xây dựng

    Sự khác nhau tỉ lệ lợi ích và tỉ lệ quyền kiểm soát Chào các anh chị!!! Đây là lần đầu tiên tham gia diễn đàn, em có câu hỏi mong mấy anh chị cùng trả lời giúp em. Công ty em đang tranh luận về vấn đề tỉ lệ quyền biểu quyết và tỉ lệ lợi ích khác nhau hay ko? Lúc đi học thì em được học là...