Nội dung mới nhất bởi vi lan

  1. V

    Phần mềm P2D

    Mình cũng khai thuế ở chi cục thuế QI, mình xác nhận là hàng tháng ngoài tờ khai theo HTKK, mình còn phải kê khai mua vào và bán ra bằng phần mềm P2D. Chán thế đấy