Nội dung mới nhất bởi lamdu

 1. L

  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp gián tiếp

  sdck-sđk các tk131(dư nợ),331(dư nợ),133,136.138,141. các tk này ko baogồm phải thu của hđộng đt và tc .nhớ là ko phải đối ứng vối tk111,112.
 2. L

  Tiền ký quỹ

  Tôi đồng ý với ý kiến của bạn :nalethanh88, ngày 07-05-2010 lúc 07:16 .Cước phí NH khi ĐK thì tuỳ theo mục đích sử dụng, trong trường hợp này cước phí là một khoản CPBH
 3. L

  Rút tiền từ tài khoản of cty chuyển sang tk cá nhân để gửi tiết kiệm

  theo toi đay là khoản cho cá nhân vay tạm thời,chỉ ĐK:N1388/C112